ดาวน์โหลดโปรแกรม Dropbox


ดาวน์โหลดโปรแกรม Dropbox
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : Dropbox Team

ดาวน์โหลดโปรแกรม DropBox อัพเดทกันล่าสุดอีกแล้ว สำหรับโปรแกรมฝากไฟล์หรือเก็บข้อมูล อย่าง Dropbox สำหรับโปรแกรม Dropbox เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณเก็บข้อมูลหรือสำรองข้อมูลไว้บน Dropbox นั้นเอง อีกทั้งเรายังสามารถแชร์ไฟล์หรือส่งไฟล์ต่างๆให้คนอื่นผ่านลิ้งค์ได้อีกด้วย และยังเข้าถึง Dropbox ได้จากทุกทั่เลยทีเดียว นับว่าเป็นโปรแกรมฝากไฟล์หรือเก็บข้อมูล ที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียว

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

Take your docs anywhere
Save files on your computer, then access them on your phone from the road. Everything you keep in Dropbox is synced automatically to all your devices.

Send videos quickly
Send your entire wedding video to family with a simple link. It’s easy to share large files with anyone — even if they don’t have a app account.

Keep your photos safe
Back up vacation photos automatically from your phone or computer. That way, memories are safe as soon as you make them, and you can relive them from any device.

Work on slides together
Edit a presentation with teammates without emailing files back and forth. When you edit a file in a shared folder, everyone gets the update automatically.

Never lose a file again
Left your phone on the train? Your photos, docs, and videos are safe. Just sign in to Drop box from any device, and your files will be there waiting for you.