ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer


ดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : Team Viewer

ดาวน์โหลดโปรแกรม Team Viewer อัพเดทล่าสุด สำหรับ โปรแกรมควบคุมตอมพิวเตอร์ระยะไกล หรือ Remote นั้นเอง สำหรับโปรแกรม Team Viewer เป็นโปรแกรม Remote Control ที่ได้รับความนิยมมากจากผู้ใช้ทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลก ก็สามารถ Remote กลับมา คอมพิวเตอร์เองได้ตลอดเวลา และยังสามารถโอนถ่ายข้อมูล และ แชร์ไฟล์ ต่างๆให้กันได้อีกด้วย นับว่าเป็นโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล ที่ดีเลยทีเดียว 

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 Remote Control without Installation
With Team Viewer you can remotely control any PC anywhere on the Internet. No installation is required, just run the application on both sides and connect - even through tight firewalls.

Remote Presentation of Products, Solutions and Services
The second mode allows you to present your desktop to a partner. Show your demos, products and presentations over the Internet within seconds - live from your screen.

File Transfer
It comes with integrated file transfer that allows you to copy files and folders from and to a remote partner - which also works behind firewalls

Works behind Firewalls
The major difficulties in using remote control software are firewalls and blocked ports, as well as NAT routing for local IP addresses. If you use the program you don't have to worry about firewalls: It will find a route to your partner.

Highest Security Standard
Team Viewer is a very secure solution. The commercial versions feature completely secure data channels with key exchange and RC4 session encoding, the same security standard used by https/SSL.

No Installation Required
To install Team Viewer no admin rights are required. Just run the software and off you go...

High Performance
Optimized for connections over LANs AND the Internet, It features automatic bandwidth-based quality selection for optimized use on any connection.