ดาวน์โหลดโปรแกรม Windows Repair


ดาวน์โหลดโปรแกรม Windows Repair
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : Tweaking.com

ดาวน์โหลดโปรแกรม Windows Repair มาใหม่กันอีกแล้ว สำหรับโปรแกรมที่จะช่วยคุณซ่อมแซม Windows อย่างโปรแกรม Windows Repair ไม่ว่าจะเป็น ( Registry Errors , Internet Explorer Problems , Internet Connection Problems , Memory Cleaner และอื่นๆ อีกมากมาย ) สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมซ่อมแซม Windows อยู่แนะนำเลย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 Tweaking.com - Windows Repair is a tool designed help fix a vast majority of known Windows problems including; registry errors, file permissions, issues with Internet Explorer, Windows Updates, Windows Firewall and more. Malware and poorly installed programs can modify your default settings resulting in your machine working poorly - or worse. With Tweaking.com Windows Repair you can restore Windows original settings fixing many of these problems outright.

Video courtesy of MajorGeeks:

https://youtu.be/WuloJRoNc_M

Malware and poorly installed or uninstalled programs can modify your settings resulting in your machine working poorly, unexpectedly - or worse. Tweaking.com Windows Repair is an advanced tool designed help fix a large majority of these known Windows problems including:

 Registry Errors,
 File Permissions Problems
 Internet Explorer Problems
 Internet Connection Problems
 Windows Updates Issues
 Windows Firewall Problems and more.

With Tweaking.com Windows Repair you can restore Windows original settings fixing many of these problems outright.

The repairs section has always been entirely free for personal use. We offer a Pro version that adds additional features and optimizations like:

 Automatic Updates,
 Enhanced Windows Drive Cleaner,
 Memory Cleaner,
 Windows Quick Link Menu
 Run Your Custom Scripts After Repairs,
 Run Speed Tweaks After Repairs
 Performance Enhancements and more.

New v4 Pro Additions:

 Streamlined, Updated Interface
 Permissions Backup and Restore of the Registry and File System
 Windows Firewall Cleanup Utility
 Missing Packages Registry Cleanup
 Unhide Files Tools - Important for Malware Cleanup
 Restore Default Printer Ports Repair
 Add Trusted Installer (Owner / Permissions) to Any File, Folder or .reg Key.
 Run Any Program as System Account
 Advanced, Powerful Windows Services Tools
 Comprehensive Help File