ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Earth Pro


ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Earth Pro
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : Google

ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Earth Pro มาแล้ว สำรห้บโปรแกรม Google Earth Pro ซึ้้งทักคนคงจะทราบดี เพราะเป็นโปรแกรม Map หรือ แผนที่ นั้นเอง สำหรับโปรแกรมรุ่นนี้จะต่างจากรุ่นที่แจกฟรี เพราะเป็นรุ่น Pro นั้นเอง ที่แตกต่างกันกับรุ่นธรรมดา ไม่ว่าจะเป็น ความละเอียดของ Map รายละเอียดของสิ่งก่อสร้าง หรือ ถนนที่มีความแม่นย้ำกว่า สำหรับใครที่ยังไม่เคยลอง แนะนำเลย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 

Changes in Google Earth 7.3.3:

 • Updated Street View experience.
 • Enhanced plus code search results.
 • Shift+right-click on map displays plus code.
 • “View in Google Earth on Web” button opens the current view in Google Earth on web.
 • When you add a photo to a placemark, the placemark can be automatically repositioned to the GPS location of the photo.
 • Fixes connectivity issues sometimes seen after reconnecting to WiFi.
 • GPS imports now support GeoJSON format.
 • Addresses security vulnerabilities CVE-2020-8895, CVE-2020-8896.
 • Other minor fixes and updates.

Changes in Google Earth 7.3.2:

 • Places panel: multiple-item selection, moving, deletion; performance improvements
 • Network security updates and fixes; improved certificate support
 • CSV import improvements: support older Mac file formats, multi-line text fields
 • Ground overlay editor: fix glitchy rotation, rotation handle positioning
 • Print preview: fixed mouse-wheel zooming, display refresh problems
 • International languages: fix missing translations, keyboard shortcuts, UI elements
 • Tables tool: improved stability, layout, data synchronization
 • Tour Guide is hidden by default, reflecting Earth Pro use case
 • Windows: allow Earth to run concurrently in multiple user sessions
 • Windows: improved appearance on high-resolution monitors
 • Windows 64-bit fixes: joystick support; crash when hiding 3D buildings; COM application (e.g. Garmin BaseCamp) interface