ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Chrome


ดาวน์โหลดโปรแกรม Google Chrome
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : Google

ดาวน์โหลดบราวเซอร์ Google Chrome อัพเดทล่าสุดกันอีกแล้ว สำหรับบรวเซอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ นั้นก็คือ Google Chrome นั้นเอง ตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและไม่กินแรมอีกด้วย แถมยังปลอดภัยอีกด้วย สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้งานบราวเซอร์ตัวนี้อยู่ แนะนำเลย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 

Google Chrome Features:

  • Speed. Speed improvements are a primary design goal.
  • Privacy. Google announces a so-called incognito mode claiming that it “lets you browse the web in complete privacy because it doesn’t record any of your activity”.
  • Sandboxing. Every tab in Google Chrome is sandboxed. So that a tab can display contents of a web page and accept user input. But it will not be able to read the user’s desktop or personal files.

Google say they have “taken the existing process boundary and made it into a jail”. There is an exception to this rule. Browser plugins such as Adobe Flash Player do not run within the boundaries of the tab jail. And so users will still be vulnerable to cross-browser exploits based on plugins, until plugins have been updated to work with the new Chrome security. Google has also developed a new phishing blacklist, which will be built into Chrome, as well as made available via a separate public API.

Stability

  • Multiprocessing. The Gears team were considering a multithreaded browser and Chrome implemented this concept with a multiprocessing architecture.

User interface

  • Rendering Engine. The browser uses the WebKit rendering engine on advice from the Gears team because it is simple, memory efficient, useful on embedded devices and easy to learn for new developers.
  • Features. Added some commonly used plugin-specific features of other browsers into the default package. Such as an Incognito tab mode, where no logs of the user activity are stored, and all cookies from the session are discarded.
  • Tabs. While all of the major tabbed web browsers (e.g. Internet Explorer, Firefox) have been designed with the window as the primary container, Chrome will put tabs first (similar to Opera). The most immediate way this will show is in the user interface. Tabs will be at the top of the window, instead of below the controls.

Chrome will also implement a New Tab Page. It shows the nine most visited pages in thumbnails, along with the most searched on sites, most recently bookmarked sites. And most recently closed tabs, upon opening a new tab, similar to Opera’s “Speed Dial” page.