ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom


ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : Zoom Video Communications

ดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom มาแล้ว สำหรับโปรแกรม Zoom เป็นโปรแกรม Video Conference ที่กำลังได้รับความนิยมมากในขนาดนี้  ตัวโปรแกรม Zoom ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และสวยงาน ซึ้งหลักๆ แล้ว เราสามารถใช้โปรแกรม Zoom เป็น Meeting Room หรือ ประชุมกันหลายๆ คนได้ สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมนี้แยู่ รีบดาวน์โหลดไปใช้งานเลย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 

Effective Remote Working

Resources to help you and your teams safely and successfully transition to a remote work environment using Zoom:

Educating Over Zoom

Here’s how teachers, administrators, and students can successfully spin up virtual classrooms, participate in online classes, and use Zoom for distance education:

Hosting Virtual Events

Here are the best practices for moving your in-person events to virtual ones

Telehealth

Here's how doctors, specialists, and other healthcare professionals are using Zoom to diagnose and treat patients remotely: