ดาวน์โหลดโปรแกรม Folder Lock


ดาวน์โหลดโปรแกรม Folder Lock
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : NewSoftwares.net, Inc.

ดาวน์โหลดโปรแกรม Folder Lock สำหรับโปรแกรม Folder Lock เป็นโปรแกรมที่จะช่วยคุณ Lock Folder ต่างๆที่สำคัญไม่ให้ใครเข้าไปยุ่ง โดยการใส่รหัสผ่านก่อนเข้า Folder นั้นๆ นับว่าเป็นโปรแกรมป้องการ Folder ที่ดีเลยทีเดียว อีกทั้งยังร่วมไปถึง Folder ต่างๆที่อยู่ใน ( Flashdrive , CD , DVD ) อีกด้วย นับว่าเป็นโปรแกรมที่ดีเลยทีเดียว สำหรับตัวโปรแกรมเป็นรุ่นให้ทดลองใช้งาน ถ้าใครใช้งานแล้วชอบ ก็ซื้อเลย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 What is Folder Lock?

Folder Lock lets you password-protect files, folders and drives; encrypt your important files on-the-fly; backup them in real-time; protect portable drives; shred files & drives and clean history. It is the most downloaded file-security application with more than 45 million users. It works on 32-bit and 64-bit Windows 10, 8, 7, Vista, XP.

 Lock folders in seconds
 Encrypt files on-the-fly
 Sync & Backup Encrypted files
 Password-protect USB/External Drive


 Shred and Permanently delete files
 Clean Windows History
 Stealth Mode
 Save Wallets / Cards / Passwords