ดาวน์โหลดโปรแกรม XnView


ดาวน์โหลดโปรแกรม XnView
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : Pierre. e Gougelet

ดาวน์โหลดโปรแกรม XnView สำหรับโปรแกรม XnView เป็นโปรแกรมจัดการรูปภ่าพและแก้ไขรูปภาพได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งรูปหรือแก้ไขรูปเช่น ( ใส่ข้อความในรูป , ปรับแสง , ใส่ลายน้ำ , ย่อและขยายรูป เป็นต้น) นับว่าเป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพที่มีลูกเล่นเยอะเลยทีเดียว สำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมประเภทนี้อยู่ แนะนำเลย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 XnView MP/Classic is a free Image Viewer to easily view and edit your photo file. The Image Viewer supports all major image formats (JPEG, TIFF, PNG, GIF, WEBP, PSD, JPEG2000, OpenEXR, camera RAW). As Image Viewer you have features like color adjusting, 

image resizer
, cropping, metadata editing (IPTC, XMP) and much more. With its easy-to-use explorer-like interface, 
XnView
 allow you to quickly view your images and photos, but also to make image management. You have features like batch rename, batch converter, duplicate image finder, image compare, but you can also create contact sheets, slideshow.
XnConvert
 is a fast and powerful 
batch image converter
, you can convert, resize, watermark, add text, enhance, filter in batch mode.