ดาวน์โหลดโปรแกรม ReaConverter Pro


ดาวน์โหลดโปรแกรม ReaConverter Pro
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : ReaSoft Development

ดาวน์โหลดโปรแกรม  ReaConverter Pro สำหรับโปรแกรม ReaConverter Pro เป็นโปรแกรมแก้ไขและตกแต่งรูป ไม่ว่าจะเป็น ( แก้ตาแดง , ปรับขนาดภาพ , ใส่ข้อความ , ใส่ลายน้ำ เป็นต้น ) และโปรแกรมนี้ยังสามารถแปลงไฟล์รูปได้อีกด้วย นับว่าเป็นโปรแกรมแก้ไขและตกแต่งรูปอีกโปรแกรมนึงที่น่าใช้งานเลยทีเดียว

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 Understandable on a hunch, reaConverter makes oft-recurring image editing simple.
Touch up, transform, apply editing and effects to any number of images at the same time.


Alteration and Orientation
Resize, Crop, Canvas Size, Rotate, Mirror, Auto Crop, Auto Rotate, Auto Square, Split
Adjustments
Auto Contrast, Brightness/Contrast, Color Balance, Gamma Correction, Hue/Saturation, White Balance, Photo Filter, Black & White, Invert, Color Depth
Creative Retouching
Sharpen, Blur, Anti-aliasing, Stylize, Border, Shadow, Noise, Selective Color Change, Background Change, Lens Correction, JPEG Artifacts Remove, Black and White Noise Remove, Static Background
Watermarking
Image Watermark, Text Watermark, Dynamic Watermark, Primitive Drawings