ดาวน์โหลดโปรแกรม CCleaner FREE


ดาวน์โหลดโปรแกรม CCleaner FREE
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : CCleaner

ดาวน์โหลดโปรแกรม CCleaner FREE สำหรับโปรแกรม CCleaner FREE เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเราทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมือนพึ่งลง Windows ใหม่ โปรแกรมจะเข้าไปจัดการไฟล์ขยะต่างๆ ที่สะสมอยู่ในเครื่อง ที่อยู่ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็น ( Temporary internet files , History , Cookies เป็นต้น ) นับว่าเป็นโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องหรือลบไฟล์ขยะที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียว

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

 

Faster Computer

Is your computer running slow? As it gets older it collects unused files and settings which take up hard drive space making it slower and slower. CCleaner cleans up these files and makes it faster instantly.

Safer Browsing

Advertisers and websites track your behavior online with cookies that stay on your computer. CCleaner erases your browser search history and cookies so any internet browsing you do stays confidential and your identity remains anonymous.

Fewer Errors & Crashes

Over time your registry can become cluttered with errors and broken settings which lead to crashes. CCleaner’s patented registry cleaner clears out this clutter to make your PC more stable.

Quicker Startup

Many programs run silently in the background when you start up your computer. CCleaner helps you get to work, or play faster by letting you disable unneeded programs.