ดาวน์โหลดโปรแกรม Core FTP


ดาวน์โหลดโปรแกรม Core FTP
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : Core FTP

ดาวน์โหลดโปรแกรม Core FTP สำหรับโปรแกรม Core FTP เป็นโปรแกรมรับส่งข้อมูลระหว่างเรากับ Servers  นับว่าเป็นโปรแกรมโอนถ่ายข้อมูลที่ได้รับความนิยมกันเลยทีเดียว ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีความปลอดภัยและใช้งานได้ดีเลยทีเดียว ซึ้งสามารถรองรับการเข้ารหัสแบบ (  SSL , TLS , FTPS , HTTPS , SFTP ) อีกทั้งยังรองรับ FTP/HTTP Proxy (  Socks 4&5 ) อีกด้วย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

Changes in Core FTP 2.2 Build 1941 (2019-09-06):

 • SFTP issues with large uploads fixed
 • SFTP PWD crash on timeout, fixed
 • SFTP improper password change request on some servers, fixed
 • Option to ignore password change request (adv-general)
 • SFTP key-pair type added to log
 • SFTP upload error reporting additions
 • SFTP fixes for servers with login issues (fixes problems in builds 1929-1939)

Core FTP Pro allow you to:

 • IBM Information Exchange support with command line updates.
 • Schedule ftp transfers (unattended) without additional services.
 • Email notification, external program execution, and Ping/TraceRoute included.
 • Encrypt and decrypt files to servers using the latest encryption methods.
 • View thumbnails images of remote directories (in 4 different sizes).
 • Zip support – Compress, password protect, and backup to FTP securely.

Client features include:

 • Secure SFTP, SSL and HTTPS support
 • International Domain support
 • Fast and secure client transfers
 • HIPAA compliant security
 • Mode Z compression
 • User-friendly interface(s)
 • Site to Site file transfers
 • FULL drag and drop support
 • Start/stop/resume of transfers
 • Auto retry of failed transfers
 • Transfer bandwidth control
 • Browser integration
 • File masking (wildcards)
 • Keep Alive functionality
 • Remote file searching
 • File permissions (CHMOD)
 • Advanced directory listings
 • .htaccess and .htpasswd editing
 • One click transfers
 • Keep Alive functionality
 • Automatic S/Key support
 • Favorites via menu & drop down
 • Desktop shortcuts and drop u/l’s
 • Command line support
 • FTP/HTTP Proxy, Socks 4&5 support