ดาวน์โหลดโปรแกรม BlueStacks App Player


ดาวน์โหลดโปรแกรม BlueStacks App Player
เว็บไซต์ผู้พัฒนา : BlueStacks

ดาวน์โหลดโปรแกรม BlueStacks App Player เป็นโปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ Android บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เราสามารถดาวน์โหลด App บน Play Store มาเล่นบนเครื่อง PC ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่มีโปรแกรม BlueStacks App Player ก็สามารถเล่นเกมส์ต่างๆได้มากมา่ย ไม่ว่าจะเป็น PUB-G หรือ ROV ก็สามารถเล่นได้อย่างสบาย

รูปตัวอย่างโปรแกรม

คุณสมบัติ

It was founded in 2011 to push the boundaries of mobile gaming. Today more than 200 million people around the world use the App Player product to play mobile games on their PCs and Macs using patented Layercake technology. On the advertiser side, we have a unique platform that combines digital and traditional advertising channels to maximize both in a way no one has done before.

Features and Highlights

 • 1.5 Million Android Games / 500,000+ HTML5/Flash games
 • Camera Integration
 • Developer Test Support
 • Windows-Native Graphics Support
 • Multi-touch Support
 • Sensors Integrated
 • Runs x86-based Apps
 • Runs ARM-based Apps
 • Move files between Windows + Android
 • Microphone Integration
 • Mouse + Keyboard Integration
 • Mobile/Desktop Sync
 • Double-Click APK Open from Desktop
 • Android-on-TV Capability
 • Full Product/IMEI Localization

How to Install BlueStacks on Windows 10/8/7:

 • First click the “Download” button from FileHorse.com
 • Once the installer has finished downloading open it to begin the installation process
 • There are a few clicks to finish the process, click the “Next” button to accept the terms of use
 • The default installation location should be fine… advanced users can change the location if they desire
 • It runs best with the following enabled: App store access and Application Communications
 • Then click the “Install” button to start the process, this will take a few minutes
 • Click “Finish” and Software will open

How to Install and Play PUBG Mobile on Blue stacks:

Looking to test out and play the new PUBG mobile game? In this guide, we’ll explain to you how you can install PUBG on Bluestacksand get playing straight away. We’ll take you through every step, from downloading PUBG and the Program, to setting up the game settings and controls. Once you’ve finished reading through this, you’ll know everything there is to know about how to get PUBG up and running for free on the program.